Ustrojstvo
Aktuelno
Istorijat
Ustrojstvo
Mitropolit
Svetinje
Duhovnost
Istorijska biblioteka
Manastir Vojnići

Paštrovići

Hram Svetog Dimitrija ("Svetog Mitra"). Predanje ne govori o vremenu postanka, koliko o priči da okolno stanovništvo predstavlja potomstvo dva momka koji su čuvali manastirsku stoku (XV v.).

Pretpostavlja se da je stariji od obližnjeg Duljeva.

Hram Svetog Dimitrija je očuvan, dok je hram Svetoga Nikole sa konakom u ruševinama.

U pripremi je obnova.


Mitropolija Crnogorsko-primorska : Šematizam za 1999. : Manastiri

Copyright ©1999-2000 Pravoslavna Mitropolija Crnogorsko-primorska. Sva prava zadržana.